KONTAKT

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dot. konkursu, pytania techniczne lub marketingowe dot. MUX8 i sprzętu niezbędnego do wykonania poprawnej instalacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: konkursmux8@wp.pl